Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2013

saggitta
6052 63b1
saggitta
4329 573f 500
Reposted frombialetulipany bialetulipany viaalexcopaci alexcopaci
saggitta
saggitta
2719 62f9
j'adore.
saggitta
1219 6630
Reposted frommariola mariola vianienasycenie nienasycenie
saggitta
4964 9fd8 500
Reposted fromDoopamina Doopamina vianienasycenie nienasycenie
saggitta
4120 7565
TRUE
Reposted fromhope96 hope96 vianienasycenie nienasycenie
saggitta
0898 7df9 500
saggitta
0795 8d61
Reposted byblackandyellowdivi
saggitta
Changes, visible changes
Sky looking so forlorn
It looks like the world's been born
On one more rainy day.
— Deep Purple - One More Rainy Day
saggitta
0679 87e0
Reposted bypianistka pianistka
saggitta
0674 d4e2
Reposted byimposterpianistkaischiamchangingdiviakvarela
saggitta
Play fullscreen
The same old fears.
Reposted byannagret annagret
saggitta
0553 ce2a
Reposted bystfnjeannesoxchangemylifemajkeyawakenknackigerapfelpalinaczoobiiancapannozuzannolifeeHigh-KeynatioszkaleonetteMuffintop-bemypenguin-suzannekhaleenpampampamnatioszkajestemihaujuzcienielubieomg-archyklaudiammtanuszkafourmimangeurlikekcinnamomumsatanek10shillenyafangs-are-fantastickemikalgirldeadlythisonedesirekoskossAnnju
saggitta
Potrzebuję wakacji, ciepłego wiatru i promieni słońca na pościeli. Dobrej książki, śniadania do łóżka, wolnego czasu i trochę Ciebie.
saggitta
0511 7f11
Reposted bykittenshighi-love-pistachiosalexcopacijeanneskonotori
saggitta

Szukam świata
w którym jedna jaskółka czyni wiosnę
gdzie szewc chodzi w butach
gdzie jak cię widzą to dzień dobry

szukam świata w którym
człowiek człowiekowi człowiekiem

Jarosław Borszewicz

saggitta
0472 050e
Reposted bydynamitealkocholsofast
saggitta
0448 0b3c 500
saggitta
0404 a014 500
Reposted bydynamitemadou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl